AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC

Školení ridičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly nebo v prostorách zákazníka.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce (zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů), se týká všech osob, které fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo do celkové hmotnosti 3.500 kg a 9 míst k sezení vč. místa řidiče, a další vozidla, na která se nevztahuje povinnost profesního školení. V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě, řízení vozidla služebního, ale i soukromého, na komunikacích veřejných, ale i na komunikacích účelových v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Školení ridičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly nebo v prostorách zákazníka.

Aktuality autoškoly třinec

Aktuálně provádíme pouze výcvik sk. B a školení řidičů.

Autoškola Třinec
|
15.04.2019

Oficiálně jsme otevřeli nové termíny na rok 2018 / 2019.

Autoškola Třinec
|
18.11.2015

Naše autoškola nabízí přezkoušení z odborné způsobilosti řidičů

Autoškola Třinec
|
18.02.2015

Školení ridičů referentů provádíme buďto v prostorách autoškoly nebo v prostorách zákazníka.

Autoškola Třinec
|
18.02.2015
Školení řidičů s profesním průkazem
sobota 15. 12. 2018
čtvrtek 10. 1. 2019
pondělí 14. 1. 2019
pondělí 4. 2. 2019
pondělí 11. 2. 2019
pondělí 18. 2. 2019
středa 6. 3. 2019
sobota 21. 9. 2019

 

Další termíny a školení referentů dle telefonické dohody - 604 963 850.

Zahájení kurzů pro nové uchazeče o řidičský průkaz počátkem každého měsíce dle předběžné telefonické dohody.

AUTOŠKOLA CENTRUM TŘINEC - CENÍK

Kurzy

AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC
A1

4 500 Kč

AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC
B

8 900 Kč

AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC
RB / C

13 500 Kč

AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC
RC / CE

6 800 Kč

Kondiční jízda a opakovaná zkouška

AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC
A1, B

300 Kč

AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC
C

750 Kč

AUTOŠKOLA CENTRUM - TŘINEC
CE

900 Kč

AUTOŠKOLA CENTRUM TŘINEC - TO JSME MY

0
Dopravních nehod
5
Učitelů
5
Vozidel
20
Spálených spojek
+ 500
Spokojených řidičů
Nejedny
Zničené nervy

Nezávazná poptávka

Tento krátký formulář Vám v rychlosti ukáže co vše nabízíme a jeho vyplněním získáme informace abychom Vám vyšli co nejvíce vstříc.

Desetiletí získaných zkušeností přenášejí naší lektoři do výuky nových řidičů. Máme zodpovědný, individuální, vlídný a trpělivý přístup ke každému žadateli.

1. Osobní informace
A1 B C CE T
3. Vyberte si učitele
4. Vyberte si automobil

Najdete nás v třincI

Autoškola centrum třinec

© 2024 autoskolacentrumtrinec.cz | by PCsupport.cz s.r.o.